Bomen enten

FR * EN * SP

Stel je boeken voor als getransformeerde bomen. Sommigen leven maar een jaar, anderen tien jaar, sommigen blijven eeuwenlang in leven. Hoe zou een ent van een van die bomen eruit zien?

‘Bomen enten’ gebruikt citaten over bomen uit bestaande werken. Afhankelijk van de omstandigheden groeien deze geënte versies snel of langzaam. In dit werk wordt elke ent gepresenteerd met zijn tuinman en een korte biografie afkomstig van Wikipedia. Een enting gebeurt door een willekeurig zelfstandig naamwoord te vervangen door zijn definitie in Wordnet. Deze entmethode is geïnspireerd op Oulipo’s Littérature définitionnelle. De nieuwe scheut groeit tijdens drie opeenvolgende seizoenen. De groei is aangegeven in vetjes. De snelheid van de groei is afhankelijk van de aanwezigheid van de naamwoorden in Wordnet.

‘Bomen enten’ is gepubliceerd in het Engels als nummer 37 in het online digitale literaire tijdschrift sync van Andreas Bülhoff. sync gaat in op onderwerpen als digitaal lezen, schrijven, conceptuele literatuur en post-digitaal publiceren. Het werk was ook deel van de tentoonstelling ‘Data Workers‘ in het Mundaneum in Bergen. Een Franse versie met de titel ‘Greffage des arbres’ werd getoond tijdens de tentoonstelling ‘Littérature et Numérique‘ in het Maison du Livre in Brussel in oktober 2020.