PACKED & Diversions 13-10-19

[EN] In the framework of DiVersions Wikified Colonial Botany will take part in the debate organised by Packed. Artistic perspectives will be confronted with daily practises of people working with digital collections in heritage organisations.
In the company of: Nacha Van Steen (Collection-analist, Museum for Art & History, Brussels), Henry Engledow (databasemanager, Botanical Garden Meise), Pieter Huybrechts (projectmanager LinBi project, Botanical Garden Meise), Marie Lecrivain (artist, Collection of Uncertainties)
Meeting: Monday 14 October 2019 from 15h till 17h in De Pianofabriek, Fortstraat 5, 1060 Brussels.

[NL] In het kader van DiVersies neemt Koloniale Wikiplantkunde deel aan het debat georganiseerd door Packed, waarin artistieke perspectieven worden geconfronteerd met de praktijken van mensen die dagelijks bij erfgoedinstellingen met data werken.
In gezelschap van: Nacha Van Steen (Collectie-analist, Museum voor Kunst & Geschiedenis, Brussel), Henry Engledow (databasemanager, Plantentuin Meise), Pieter Huybrechts (projectverantwoordelijke LinBi project, Plantentuin Meise), Marie Lecrivain (kunstenaar, Collectie van onzekerheden)
Afspraak: Maandag 14 oktober 2019 van 15u tot 17u in De Pianofabriek, Fortstraat 5, 1060 Brussel.

[FR] Dans le cadre de DiVersions La Botanique Coloniale Wikifiée fera partie du débat organisé par Packed. Des perspectives artistiques seront confrontées aux pratiques jounalières des personnes responsables pour les collections digitales dans des institutions de patrimoine.
En comagnie de: Nacha Van Steen (Collection-analist, Musée d’Art & Histoire, Bruxelles), Henry Engledow (databasemanager, Jardin des Plantes Meise), Pieter Huybrechts (projectmanager LinBi project, Jardin des Plantes Meise), Marie Lecrivain (artiste, Collection d’Incertitudes)
Rendez-vous: Lundi 14 octobre 2019 de 15h à 17h au De Pianofabriek, rue du Fort 5, 1060 Bruxelles.

[ES] En el contexto de DiVersions La Botánica Colonial Wikifiada participará en el debate organisado por Packed. Perspectivas artísticas serán confrontadas a las prácticas diarias de personas responsables de colleciones digitales en insitituciones de patrimonio.
En la companía de: Nacha Van Steen (Collection-analist, Museum vfor Art & History, Brussels), Henry Engledow (databasemanager, Jardín Botánico Meise), Pieter Huybrechts (projectmanager LinBi project, Jardín Botánico Meise), Marie Lecrivain (artista, Collection of Uncertainties)
Encuentro: Lunes 14 de octubre 2019 de 15h a 17h en De Pianofabriek, Fortstraat 5, 1060 Brussels.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *